اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30

عنوان : ( mega marketing )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باید دولت منبع ارزش برای شهروندان باشداما مگا ؛ بازاریابی معکوس در بازار مقاوم و بن بست دولت مقابل و یا به عبارتی بازار هدف مقابل دولتی است.در این بازار با وجود مقاومت دولت هدف ، شرکت با کشش و رانش دست به بازگشایی بازارمی زند. در هنگام ورود شرکتهای بین المللی به بازار دولتی ، باید انواع ملاحظات به عنوان یک اصل مطمح نظر دولت منطق حاکم در ارائه خدمات بخش خصوصی: کارایی و سودآوری منطق نهفته در بخش دولتی (حداقل در حکومت های دموکراتیک): ملاحظات سیاسی مثل مشروعیت، عدالت اجتماعی، برابری بازاریابان دنیا بهر حال برای ورود اقدام می کنند و مقاومت ها را می شکنند بهتر است دولت با گرفتن امتیازات عام المنفعه شهروندان و مردم را منتفع کندمنفعت اجتماعی در دنیای باز تجارت لازم است موانع برداشته شود تا توسعه بازار صورت پذیرد اما با لحاظ اهداف و استراتژیهای کلان سیستم این امکان ورود فراهم شود نمی توان در انزوا بود اما می شود با دستیابی به مزایای ناشی از ورود: ارزش هارا سرازیر ملت ها کرد

کلمات کلیدی

, مگا , مارکتینگ, دولت بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042660,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {mega marketing},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مگا -مارکتینگ-دولت بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T mega marketing
%A کفاش پور, آذر
%J اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها
%D 2014

[Download]