هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها )

نویسندگان: محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , دانیال رضازاده عیدگاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صورتی که خاک های ماسه ای تحت بارهای دینامیکی قرار مانند زلزله گیرند ممکن است معضلاتی بوجود آورند که نمونه بسیار مهم آن پدیدیه روانگرایی است. در حین اعمال نیروی زلزله فشار آب حفره ای از تنش موثر قائم بیشتر شده و خاک ماسه ای همانند یک سیال روان می شود. در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند، سازه های سبک مدفون در خاک مانند مخازن و خطوط لوله بالا بیایند خاک گسترش جانبی پیدا کند و باعث رانش و لغزش شیروانی ها شود. با توجه به جنس مصالح پی سد بینالود و وجود لایه های ماسه ای لای دار پتانسیل روانگرایی در بستر این سد ارزیابی شده و برای لایه های مستعد روانگرایی امکان وقوع روانگرایی با استفاده از معیارهای موجود و نرم افزار Novoliq بررسی شده است.

کلمات کلیدی

سد بینالود روانگرایی معیار چینی نرم افزار Novoliq
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042665,
author = {معروف, محمدعلی and بلوری بزاز, جعفر and رضازاده عیدگاهی, دانیال},
title = {بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سد بینالود روانگرایی معیار چینی نرم افزار Novoliq},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها
%A معروف, محمدعلی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A رضازاده عیدگاهی, دانیال
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]