هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی )

نویسندگان: محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ی واگرایی در اثر سست شدن پیوند بین ذرات رس و شسته شدن آن ها در اثر عبور آب اتفاق می افتد و در صورت وجود منافذ و جریان یافتن آب (طی مدت طولانی) با شسته شدن ذرات به مرور زمان سبب افزایش سرعت جریان آب و شدت یافتن فرسایش خاک می گردد. در تحقیق حاضر واگرایی مصالح قرضه و مصالح اجرا شده ی یند خاکی گلمندره با آزمایشات سوراخ سوزنی، هیدرومتری مضاعف و آزمایشات شیمیایی بررسی شده است. تعدادی از نمونه ها با آزمایش سوراخ سوزنی و هیدرومتری دوگانه غیر واگرا بوده و با توجه به آزمایشات شیمیایی واگرا می باشند. علت این امر ممکن است نشانگر درصد زیاد نمک های انحلال پذیر در خاک باشد. به منظور ارزیابی دقیق واگرایی مصالح با امتیازدهی به هر کدام از آزمایشات و معیارها، رتبه بندی واگرایی خاک-ها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, خاک¬های واگرا, سدهای خاکی, معیارهای واگرایی, خاک¬های انحلال پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042666,
author = {معروف, محمدعلی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاک¬های واگرا، سدهای خاکی، معیارهای واگرایی، خاک¬های انحلال پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی
%A معروف, محمدعلی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]