اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان )

نویسندگان: رضا عرفانیان نیا , جعفر بلوری بزاز , میر احمد لشته نشایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم روز افزون مواد و زبالههای شهری به ویژه نخالههای حاصل از تخریب ساختمانها و بافت فرسوده شهری، مشکلات فراوانی را در شهرهای بزرگ به وجود آورده است. مشکلات زیست محیطی که در اثر دفع غیر اصولی و غیر فنی این مصالح پدید آمده، توجه پژوهشگران در راستای بازیافت این مواد را به خود جلب کرده است. آمارهای موجود از ترکیب نخالههای ساختمانی شهرهای بزرگ ایران نشان میدهد که آجر و ملات ماسه سیمان، بتن و کاشی، چهار ماده اصلی تشکیل دهنده نخالههای ساختمانی هستند. درتحقیق حاضر امکان بازیافت این مصالح و بکاربردن آنها بعد از تثبیت و بهساز ی، در لایههای روسازی راه و یا زیر اساس مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور افزایش کیفیت این مصالح از آهک و همچنین از مخلوط آهک و همچنین افزایش مقاومت فشاری این مصالح CBR پوزولان برای تثبیت استفاده شده است. استفاده از آهک و مخلوط آن با پوزولان باعث افزایش شده است.

کلمات کلیدی

, نخاله ساختمانی, بازیافت, لایه های روسازی راه, تثبیت, مخلوط آهک و پوزولان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042669,
author = {عرفانیان نیا, رضا and بلوری بزاز, جعفر and میر احمد لشته نشایی},
title = {بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان},
booktitle = {اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {نخاله ساختمانی، بازیافت، لایه های روسازی راه، تثبیت، مخلوط آهک و پوزولان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان
%A عرفانیان نیا, رضا
%A بلوری بزاز, جعفر
%A میر احمد لشته نشایی
%J اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]