پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (65-84)

عنوان : ( قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی )

نویسندگان: لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان فارسی زبان در کلاسهای اموزش زبان انگلیسی این است که قواعد منفی سازی و سؤالی کردن صیغه های مختلف فعل را نمی توانند بدرستی بیاموزند و از تعدد قواعد رنج می برند. تحقیق حاضر مبتنی بر تجربه شخصی پژوهشگرانی است که پس از تحصیل در رشته زبانشناسی ناخودآگاه در آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان فارسی زبان از شیوه ای جدید به نام قاعده اموزی استفاده می کردند و متوجه بهبود یادگیری قواعد زبان انگلیسی در دانشجویان شدند. در این روش(قاعده اموزی)، با استفاده از یافته های زبان شناسان، به جای توضیح تک تک صورتهای صیغه ها قاعده ای کلی بیان می شود که می توان ان را در همه صورتها به کار برد. در این مقاله برای ازمون روش قاعده آموزی، 40 دانشجو در دو کلاس زبان عمومی انتخاب شدند. پس از اطمینان از همگن بودن آن ها، در چهار جلسه ابتدای کلاس، دانشجویان یک کلاس به روش سنتی آموزش دیدند و دانشجویان کلاس دیگر به روش قاعده آموزی و سپس آزمونی از هر دو گروه گرفته شد. نتیجه آزمون نشان داد بازده دانشجویانی که به شیوه جدید آموزش داده شده بودند، بالاتر از بقیه دانشجویان بود.

کلمات کلیدی

, اصول زبانشناسی, آموزش صیغه فعل ها, جملات منفی, جملات پرسشی, جملات خبری, قاعده آموزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042675,
author = {عرفانیان قونسولی, لیلا and شریفی, شهلا},
title = {قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {2588-4123},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {اصول زبانشناسی، آموزش صیغه فعل ها،جملات منفی، جملات پرسشی، جملات خبری، قاعده آموزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی
%A عرفانیان قونسولی, لیلا
%A شریفی, شهلا
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2013

[Download]