علوم دامی, شماره (103), سال (2014-8) , صفحات (43-54)

عنوان : ( ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی )

نویسندگان: معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , فائزه تجلی , رضا کاراژیان , امید صفری , محمد کاظم اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام غذایی خوراک دام (ذرت سیلوشده، ذرت دان‌های، یونجه خشک، کنجاله پنبه دانه، پنبه دانه، کنجاله سویا، کنجاله کانولا، جو، سبوس گندم، کنسانتره، تفاله چغندرقند و کاه) جمع آوری شده از گاوداری‌‌های تحت رکوردگیری جهاد کشاورزی در سطح استان خراسان رضوی با تولید شیر خیلی بالا (بیشتر از 10000 کیلوگرم)، تولید بالا (10000-5000 کیلوگرم)، تولید متوسط (5000-2000 کیلوگرم) و تولید پایین (کمتر از 2000 کیلوگرم) می‌باشد. نمونه‎برداری در فصول گرم (اول خرداد تا آخر تیر) و سرد (اول آذر تا آخر دی) انجام شد. نمونه‌‌های خوراک دام در بسته‌‌های زیپ‌کیپ استریل قرار داده شد و تا زمان انجام آزمون‌ها در دمای 18- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. مقدار آفلاتوکسین B1‌ با استفاده از روش الایزا اندازه‌گیری شد. نتایج تفاوت آماری معنی‌داری را بین واحد‌های گاوداری با میزان تولید شیر روزانه مختلف از نظر میزان آفلاتوکسین B1 سنجش شده در کنجاله‌‌های پنبه دانه و کانولا، سبوس گندم،‌ تفاله چغندر قند و کاه نشان داد (05/0>P). همچنین میزان آفلاتوکسین B1 موجود در تمام اقلام غذایی در فصل زمستان بیشتر از فصل تابستان بود. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که در 87/21 درصد از نمونه‌‌های خوراک کامل مورد مطالعه میزان آلودگی از حد مجاز آفلاتوکسین B1 بالاتر بود.

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین B1, اقلام خوراک دام, گاوداری¬های تحت پوشش رکوردگیری, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042680,
author = {معصومه مهربان سنگ آتش and محسن زاده, محمد and فائزه تجلی and رضا کاراژیان and صفری, امید and محمد کاظم اکبری},
title = {ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی},
journal = {علوم دامی},
year = {2014},
number = {103},
month = {August},
issn = {2588-6436},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {آفلاتوکسین B1، اقلام خوراک دام، گاوداری¬های تحت پوشش رکوردگیری، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A محسن زاده, محمد
%A فائزه تجلی
%A رضا کاراژیان
%A صفری, امید
%A محمد کاظم اکبری
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2014

[Download]