پژوهش های فقهی, دوره (9), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (85-114)

عنوان : ( اثبات فقهی وحقوقی قاعده لزوم حفظ نفس دراسلام )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی , فاطمه کراچیان ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج و یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی"لزوم حفظ نفس" احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم. و این که هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آن جا که ناامید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای تحت عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود . اما در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود. واژه گان کلیدی: حفظ نفس، حیات، حرمت، فقه، عقل.

کلمات کلیدی

, حرمت, حفظ نفس , حیات, عقل, فقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042695,
author = {سلطانی, عباسعلی and کراچیان ثانی, فاطمه},
title = {اثبات فقهی وحقوقی قاعده لزوم حفظ نفس دراسلام},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8388},
pages = {85--114},
numpages = {29},
keywords = {حرمت،حفظ نفس ،حیات،عقل،فقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثبات فقهی وحقوقی قاعده لزوم حفظ نفس دراسلام
%A سلطانی, عباسعلی
%A کراچیان ثانی, فاطمه
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2013

[Download]