قبسات, دوره (5), شماره (18), سال (2000-4) , صفحات (118-134)

عنوان : ( فهم بشری در ساحت متن الهی )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فهم بشری در ساحت متن الهی و نقد نظریات دکتر سروش از این نگاه

کلمات کلیدی

, فهم بشری , متن الهی, قبض و بسط, معرفت, شریعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042752,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {فهم بشری در ساحت متن الهی},
journal = {قبسات},
year = {2000},
volume = {5},
number = {18},
month = {April},
issn = {1029-4538},
pages = {118--134},
numpages = {16},
keywords = {فهم بشری ، متن الهی، قبض و بسط، معرفت، شریعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فهم بشری در ساحت متن الهی
%A جوارشکیان, عباس
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2000

[Download]