بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-05-07

عنوان : ( بطراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO )

نویسندگان: علی اسماعیلی , حامد صفارزاده , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به طراحی و بهینه سازی دمپر سیلندر پیستون با سیال هوشمند مگنتولوژیک پرداخته می شود. دمپر مورد نظر باید دارای ابعاد هندسی و انرژی الکتریکی مصرفی حداقل اما با بیشترین نیروی میرایی و سرعت عکس العمل بالا باشد، این امر مستلزم یک طراحی و بهینه سازی دقیق می باشد ابتدا پارامترهای موثر بر عملکرد این دمپرها شناسایی شده و میزان اثرگذاری هر کدام از آن ها بر عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار می گیرد سپس توسط سیستم معکوس طراحی ، دمپر بهینه بدست خواهد آمد . این سیستم معکوس ترکیبی از مدل نیوروفازی و الگوریتم ازدحام ذرات می باشد. برای این منظور ابتدا یک دمپر سیلندر پیستون با سیال مگنتولوژیک شبیه سازی شده و عملکرد آن به وسیله مدل نیوروفازی پیش بینی و سپس با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی می گردد. در این مدل سازی مقدار ضخامت مجرا، طول قطب پیستون، تعداد دور سیم پ یچ و تعداد قرقره های سیم پیچ ی که از پارامترهای مهم دمپر ام -آر بشمار می روند به عنوان ورودی و نسبت نیرو به زمان واکنش و انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود . ت ا بتوان یک دمپر ایده ال با بیشترین نیروی میرایی و صرف کمترین میزان انرژی الکتریکی و سرعت واکنش بالا طراحی نمود

کلمات کلیدی

, دمپر هوشمند, سیال مگنتولوژیک, الگوریتم , PSO, روش نیروفازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042756,
author = {علی اسماعیلی and حامد صفارزاده and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بطراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {دمپر هوشمند- سیال مگنتولوژیک- الگوریتم -PSO- روش نیروفازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بطراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO
%A علی اسماعیلی
%A حامد صفارزاده
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013
%D 2013

[Download]