اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , حسام الدین سلوکی , هانی حمزه کلکناری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل اثر میزان و نوع انرژی‌های ورودی بر عملکرد شلتوک برنج در شهرستان ساری استان مازندران در سال 91-1390 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با شالی‌کاران جمع‌آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که افزوده و کارایی انرژی تولید برنج در این منطقه به ترتیب 77/27931 مگاژول بر هکتار و 83/1 است. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس مشخص نمود که تأثیر نهاده‌های انرژی ماشین‌ها، سوخت دیزل، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی بر روی عملکرد مثبت و تأثیر نهاده‌های انرژی بذر و نیروی انسانی بر روی عملکرد منفی بود. بطوریکه با افزایش یک مگاژول در انرژی ورودی نهاده‌های بذر، نیروی انسانی، ماشین‌ آلات، سوخت دیزل، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی عملکرد به ترتیب معادل 058/0-، 992/0-، 078/0، 004/0، 027/0، 089/0 کیلوگرم تغییر یافت. نهاده ماشین‌ آلات نیز با بزرگ‌ترین بتا استاندارد (64/0)، بیش‌ترین تأثیر را بر روی عملکرد داشت و تأثیر این نهاده بر روی عملکرد معنی‌دار (01/0p≤) بود.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, تحلیل حساسیت, سوخت دیزل, منبع انرژی, ماشینها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042784,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and خرم دل, سرور and سلوکی, حسام الدین and حمزه کلکناری, هانی},
title = {آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، تحلیل حساسیت، سوخت دیزل، منبع انرژی، ماشینها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A خرم دل, سرور
%A سلوکی, حسام الدین
%A حمزه کلکناری, هانی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]