چهارمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات , 2014-12-10

عنوان : ( شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال )

نویسندگان: هاشم جهانگیر , محمدحسن دانشور خرم , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از داده‌های مودال برای شناسایی محل و شدت خسارت‌های تدریجی در سازه‌های بتن مسلح استفاده می‌شود. برای این منظور، الگوی عددی تیر‌ بتنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اعمال بارهای استاتیکی در چندین مرحله، خسارت‌های تدریجی را در نمونه بوجود می‌آورند. داده‌های مودال در پایان هر مرحله از بارگذاری به دست می‌آیند و به عنوان ورودی شاخص خسارت در نظر گرفته می‌شوند. نتیجه‌های به دست آمده از این شاخص نشان دادند در حالت کلی استفاده از یک شکل مود خاص برای شناسایی خسارت‌ها مناسب نیست. از این رو، شاخص خسارت نوینی ارائه شد که همه‌ی شکل مودها را در نظر می‌گیرد. شاخص پیشنهادی، توانست روند افزایش خسارت در مرحله‌های مختلف بارگذاری را به خوبی ترسیم کند و می‌توان از آن برای شدت‌سنجی خسارت‌های تدریجی بهره جست.

کلمات کلیدی

, خسارت‌های تدریجی, شکل مودهای ارتعاشی, بارگذاری استاتیکی, شاخص خسارت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042797,
author = {جهانگیر, هاشم and محمدحسن دانشور خرم and اصفهانی, محمدرضا},
title = {شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خسارت‌های تدریجی، شکل مودهای ارتعاشی، بارگذاری استاتیکی، شاخص خسارت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال
%A جهانگیر, هاشم
%A محمدحسن دانشور خرم
%A اصفهانی, محمدرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات
%D 2014

[Download]