هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , مریم رسولی خورشیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیرهای همبند، تاثیرگذارترین پارامتر در عملکرد دیوارهای برشی کوپل است. از اینرو عملکرد صحیح تیرهای همبند، مهمترین گام در طراحی دیوارهای برشی کوپل می‌باشد. در این پژوهش، به تحلیل عددی تیرهای همبند بتن مسلح برای پیش بینی رفتار آنها پرداخته شده است. بدین منظور هفت نمونه ی آزمایش شده از دیوارهای برشی همبسته با نرم افزار اجزای محدود Abaqus تحلیل شده اند. در این تحقیق تلاش می شود مدل تحلیلی دقیق و مناسبی ایجاد شود تا بتواند پارامترهای گوناگون را جهت رفتار درست تیرهای پیوند بررسی کند. پس از انطباق نتایج تحلیلی با مشاهدات آزمایشگاهی، مدل نرم افزاری به دست آمده به منظور انجام تحلیل پارامتری تیرهای همبند به کار گرفته می شود. بر اساس مقایسه انجام شده بین نتایج بدست آمده از تحلیل عددی و نتایج آزمایشگاهی می توان گفت که تحلیل عددی انجام شده با دقت بالایی قادر به پیش-بینی نمودار بار-جابجایی، بار حداکثر و الگوی آسیب دیدگی می باشد.

کلمات کلیدی

تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042798,
author = {اصفهانی, محمدرضا and رسولی خورشیدی, مریم},
title = {تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته
%A اصفهانی, محمدرضا
%A رسولی خورشیدی, مریم
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]