Third national congress of plant physiology , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک )

نویسندگان: Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش 20 گونه گیاه دارویی و علف هرز، متعلق به تیره Asteraceae از نظر ویژگیهای دگرآسیبی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان مورد آزمایش بر اساس ترکیبات فرار موجود در آنها با استفاده از روش دیش پک غربال شدند. در گذشته تمرکز مطالعات دگرآسیبی بیشتر بر روی ارزیابی فعالیت فیتوتوکسیک بقایای گیاهی و عصاره‌های آنها صورت می‌گرفت، اما طی دو دهه اخیر به علت ابداع روش‌های پیشرفته و همچنین همکاری بین دانشمندان و دستیابی به زیست‌آزمونهای مناسب، مطالعات دگرآسیبی پیشرفت چشمگیری داشته است. روش دیش پک ابزار بسیار مفیدی جهت بررسی خواص دگرآسیبی گیاهان معطر تحت شرایط آزمایشگاهی می باشد. با استفاده از این روش میتوان ویژگیهای دگرآسیبی تعدادی زیادی گیاه را در کوتاه ترین زمان ممکن مورد ارزیابی قرار داد. بعلت حساسیت بالایی که بذر کاهو واریته (Lactuca sativa L. var. Great lake 366 ) به ترکیبات شیمیایی دارد، این واریته از کاهو به عنوان شاخص انتخاب گردید. نتایج این بررسی نشان داد که گیاهان این خانواده به خصوص جنس Achillea می توانند جهت شناسایی ترکیب یا ترکیبات دگرآسیب برای آزمایشات آتی مد نظر قرار گیرند. در این تحقیق گل آذین گونه هایAchillea wilhelmsii ،Achillea filipendula و برگهایAchillea bibersteinii، Pulicaria gnaphalodes بیشترین اثر بازدارندگی بر رشد ریشه چه دانهال کاهو را نشان دادند. لازم به ذکر است که تحقیق بیشتر به منظور شناسایی ترکیب یا ترکیبات شیمیایی ایجاد کننده اثرات بازدارندگی رشد در این گیاهان در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, ترکیبات دگرآسیب, مواد فرار, متابولیتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042816,
author = {Somayeh Amini and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and جوهرچی, محمدرضا and Farid MoradiNejad},
title = {بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک},
booktitle = {Third national congress of plant physiology},
year = {2014},
location = {Esfahan, ايران},
keywords = {ترکیبات دگرآسیب، مواد فرار، متابولیتهای ثانویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک
%A Somayeh Amini
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A جوهرچی, محمدرضا
%A Farid MoradiNejad
%J Third national congress of plant physiology
%D 2014

[Download]