Third national congress of plant physiology , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ )

نویسندگان: Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش دگرآسیبی طی دو دهه اخیر به علت ابداع روش‌های پیشرفته و همچنین همکاری بین دانشمندان و دستیابی به زیست‌آزمونهای مناسب، پیشرفت چشمگیری داشته است. از جمله روش‌هایی که اخیرا جایگزین روش‌های قدیمی مانند روش‌های عصاره‌گیری و یا استفاده از زغال فعال شده، می‌توان به روش‌ ساندویچ (Sandwich Method) دیش پک (Dish pack Method) ریزوسفر (Rhizospher Method) و Plant box Method اشاره کرد. محققین نشان دادندکه به وسیله این روش‌های مدرن، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه تحقیقات دگرآسیبی برطرف خواهند شد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش ساندویچ، ویژگیهای دگرآسیبی 9 گونه گیاهی (11 نمونه) متعلق به خانواده Asteraceae مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش ساندویچ می توان تعداد زیادی گیاه را در مدت زمانی کوتاه از نظر ویژگیهای دگرآسیبی مورد ارزیابی قرار داد. این روش برای ارزیابی فعالیتهای فیتوتوکسینی بقایای گیاهان به کار می رود و می توان با در اختیار داشتن حداقل نمونه گیاهی اثرات دگرآسیبی را مورد بررسی قرار داد. بعلت حساسیت بالایی که بذر کاهو واریته(Lactuca sativa L. var Great lake 366) به ترکیبات شیمیایی دارد ویژگیهای دگرآسیبی این گیاهان بر روی رشد دانهال این واریته از کاهو بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد برگ های گیاه Artemisia kopetdaghensis بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد ریشه چه و ساقه چه دانهال اعمال کرد. بعلاوه، گیاهان جنس Achillea نیز اثرات دگرآسیبی شدیدی را به صورت بازدارندگی رشد بخصوص بر روی رشد ریشه چه نشان دادند. به طور کلی گیاهان این خانواده از نظر فعالیت‌های دگرآسیب قوی می‌باشند و اثرات بازدارندگی خود را بر ریشه‌چه بیشتر از ساقه‌چه اعمال می‌کند.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, علف کش های زیستی, روش ساندویچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042817,
author = {Somayeh Amini and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and جوهرچی, محمدرضا and Farid MoradiNejad},
title = {بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ},
booktitle = {Third national congress of plant physiology},
year = {2014},
location = {Esfahan, ايران},
keywords = {دگرآسیبی، علف کش های زیستی، روش ساندویچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ
%A Somayeh Amini
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A جوهرچی, محمدرضا
%A Farid MoradiNejad
%J Third national congress of plant physiology
%D 2014

[Download]