جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (184), سال (2014-4) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تداخل سطوح روایی )

نویسندگان: سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نظر تئوری سطوح روایی را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد. درهم فرورفتنِ این سطوح، تداخل سطوح روایی (metalepsis) نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، متالپسیس «هر نوع دخالت راوی یا راویت شنوی برون داستانی در سطح داستانی؛ یا هر نوع دخالتِ شخصیت‌های سطح داستانی در دنیای راویت درونه‌ای؛ یا بالعکس هر نوع دخالت شخصیّت‌های داستان درونه‌ای در سطح داستانی است». از این رو، در تمامی روایت‌هایی که دارای داستان درونه‌ای هستند، استعدادی بالقوه برای آمیختگی این سطوح وجود دارد. سوالات این پژوهش عبارتند از این‌که: 1) تداخل سطوح روایی چیست و آیا این شیوه در داستان‌های پست‌مدرن وجود دارد یا ریشه در داستان گوییِ کلاسیک دارد؟ 2) کارکردها و تاثیرات استفاده از این شیوه در متون روایی چیست؟ 3) شیوه های تداخل سطوح روایی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ در جستار حاضر تنها در پی تعریف و تبیین مبانی نظریِ این ابزار روایت‌شناسی هستیم.

کلمات کلیدی

, تداخل سطوح روایی, ‌ روایت شناسی, داستان درونه‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042818,
author = {بامشکی, سمیرا},
title = {تداخل سطوح روایی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {47},
number = {184},
month = {April},
issn = {2008-7187},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {تداخل سطوح روایی،‌ روایت شناسی، داستان درونه‌ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تداخل سطوح روایی
%A بامشکی, سمیرا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2014

[Download]