بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری )

نویسندگان: مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دانه های انار آماده مصرف بعلت سهولت مصرف، ارزش تغذیه ای بالا و خصوصیات حسی منحصر به فرد عامه پسند شدند. با این وجود مدت زمان نگه داری دانه های انار آماده مصرف نسبت به میوه کامل انار کوتاه می باشد. از آنجا که بار میکروبی پارامتر مهمی در تعیین ماندگاری محصولات تازه می باشد، بنابراین در این پژوهش تاثیر بسته بندی بر بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه ها در بسته بندی های وکیوم، اتمسفر اصلاح شده(O210%،N290%) و اتمسفر معمولی در دماهای c˚4،12،20 قرار گرفتند و به مدت 16 روز آزمون شمارش کلی میکروارگانیسم ها بر روی دانه های انار با طراحی آزمایشی رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام شد. نتایج نشان داد که بسته بندی اتمسفر معمولی بالاترین شمارش کلی را داشته و افزایش دما نیز تاثیر منفی بر ماندگاری دانه های انار می گذارد. هم چنین می توان با بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و وکیوم به طور قابل توجهی از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری نمود و مدت ماندگاری آن را افزایش داد. با توجه به افزایش شمارش کلی میکروارگانیسم ها طی 16 روز مدت ماندگاری دانه های انار به 11 روز در دما یخچال محدود می گردد.

کلمات کلیدی

, بار میکروبی, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, سطح پاسخ, دانه انار, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042821,
author = {قربانی, مریم and صداقت, ناصر and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بار میکروبی، بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، سطح پاسخ، دانه انار، ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری
%A قربانی, مریم
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]