تحقیقات موتور, شماره (31), سال (2013-9) , صفحات (21-31)

عنوان : ( تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور )

نویسندگان: حمید غضنفری , علی مهرکیش , سّمیه نوروزی غضبی , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش منابع نفتی، افزایش هزینه های تولید و فروش بنزین، افزایش گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین موجب شده است تا روش هایی برای بهبود کارکرد موتورهای بنزینی پیشنهاد شود. در این میان خودروهای هیبریدی با مصرف بسیار پایین و عملکرد نزدیک به خودروهای معمولی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می شود، روند انتخاب موتور احتراقی برای یک خودروی هیبریدی با چیدمان انتقال قدرت موازی می باشد. در این تحقیق در ابتدا پیش فرض های طراحی و ماموریت خودروی هدف جهت هیبرید کردن مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بررسی بازار داخلی، محدودیت های طراحی و ساخت مشخص می شود. در این قسمت عملکرد خودروی هیبریدی با موتور الکتریکی انتخاب شده و هر یک از موتورهای احتراقی توسط نرم افزار ADVISOR که قابلیت شبیه سازی چیدمان های مختلف خودروی هیبریدی، الکتریکی و معمولی را داراست، مورد بررسی قرار می گیرد. پس از مشخص شدن عملکرد خودرو با هر یک از موتورهای موجود، پارامترهایی که در طراحی خودرو بیشتر مورد توجه است انتخاب گردیده و با تشکیل جدول وزنی و به کمک نرم افزار انتخاب بهینه موتور احتراقی برای خودروی مورد نظر گزینش می شود. همچنین نقشه عملکرد موتور گزینش شده، به منظور برنامه ریزی برای انطباق آن با سایر اجزا نیز تهیه گردید. در ادامه نیز موتور الکتریکی متناسب با ماموریت معرفی می گردد. در انتها با محاسبه ی حساسیت پارامترهای مهم در طراحی، نسبت به ایجاد تغییرات در اندازه بندی روش استفاده از حساسیت ها در انتخاب های مهندسی و طراحی بیان می شود.

کلمات کلیدی

, خودروی هیبرید الکتریک, چیدمان موازی, شبیه سازی, موتور احتراقی, مشخصه های عملکردی خودرو, موتور الکتریکی, حساسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042827,
author = {غضنفری, حمید and مهرکیش, علی and نوروزی غضبی, سّمیه and طهانی, مسعود},
title = {تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2013},
number = {31},
month = {September},
issn = {1735-5214},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {خودروی هیبرید الکتریک، چیدمان موازی، شبیه سازی، موتور احتراقی، مشخصه های عملکردی خودرو، موتور الکتریکی، حساسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور
%A غضنفری, حمید
%A مهرکیش, علی
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%A طهانی, مسعود
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2013

[Download]