هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران )

نویسندگان: مرضیه دشتی مفرد , علیرضا کیهانی , حسین موسی زاده , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از انرژیهای خورشیدی به سطح قابل توجهی رسیده است. بهدلیل کمیابی سوختهای فسیلی، تلاش های گستردهای بری یافتن منابع انرژیهای جایگزین صورت گرفتهاست. با توجه به روند رو به رشد هزینههای استفاده از سوختهای فسیلی، استفاده از انرژیهای خورشیدی محبوبیت بیشتری نیز پیدا کردهاست. مقدار انرژی خورشیدی که در یک ساعت به سطح زمین میرسد بیش از کل انرژی مصرفی جهان در یک سال میباشد. به عقیده پژوهشگران یکی از راههای دستیابی به انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ استفاده از جمع کنندههای خورشیدی است. یک نمونه جمع کنندههای خورشیدی که با ح داقل هزینه می توان از آنها استفاده کرد استخرهای خورشیدی بزرگ هستند که انرژی خورشید را به وسیله گرم کردن آب نمک با غلظت بالا، جمع آوری میکند. در این مقاله پس از معرفی استخرهای خورشیدی و بررسی اصول کلی آن، به بررسی کاربرد این استخرها در کشاورزی و موقعیت ایران برای استفاده از این فناوری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, انرژیهای تجدیدپذیر, استخر خورشیدی, انرژی در کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042866,
author = {مرضیه دشتی مفرد and علیرضا کیهانی and حسین موسی زاده and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انرژیهای تجدیدپذیر، استخر خورشیدی، انرژی در کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران
%A مرضیه دشتی مفرد
%A علیرضا کیهانی
%A حسین موسی زاده
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2014

[Download]