هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP )

نویسندگان: سیّدمحمد بنی جمالی , محمدرضا اصفهانی , نصرت اللهی , محمدرضا سهرابی , روح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداشدگی زودرس و آسیب‌پذیری در مقابل شرایط محیطی نامساعد، دو عیب عمده ی روش EBRمی باشند.روش های توسعه یافته تر خانواده یEBR نظیر EBROG،EBRIGوEBRMF-موفق شده اند پدیده ی جداشدگی را تا حد زیادی به تعویق بیندازند؛ با این حالمشکل آسیب پذیری از شرایط محیطی در این روش-ها هم چنان بی پاسخ گذارده شده است. روشNSMدر زمینه‌ی برطرف کردن این مشکلات توفیق بیشتری دارد و می‌توان در آن از نوارها وآرماتورهایFRPو نیزمیله های دست سازMMFRPبه عنوان عامل تقویت کننده استفاده نمود. میله های دست سازMMFRP از پیچاندنورقه‌یFRPحول یک میله‌ی چوبی یا فلزی تولید می‌شوند. امکان تعبیه‌ی سیستم مهاری بر روی این میله ها یک مزیت بسیار خوب برای این تکنیک به حساب می آید.در پژوهش حاضر با استفاده از 12 تیر بتن آرمه با ابعاد 1150*200*150 میلی متر عملکرد این میله ها و نیز سیستم مهاری آن ها در افزایش ظرفیت خمشی تیرها و در مقایسه با تکنیک‌هایخانواده‌یEBRمورد بحث و بررسی آزمایشگاهی قرارگرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که این سیستم تقویت علاوه بر محافظت از مصالح تقویت کننده در برابر عوامل محیطی می تواند ظرفیت خمشی تیرها را به مقدار بیش‌تری نسبت به کلیه‌یروش‌هایخانواده‌یEBRافزایش دهد.

کلمات کلیدی

, تقویت خمشی, روش EBR, روش NSM, میله های دست ساز, MMFRP, سیستم مهاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042868,
author = {بنی جمالی, سیّدمحمد and اصفهانی, محمدرضا and نصرت اللهی and محمدرضا سهرابی and روح الله موسوی},
title = {تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تقویت خمشی، روش EBR،روش NSM، میله های دست ساز، MMFRP، سیستم مهاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP
%A بنی جمالی, سیّدمحمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A نصرت اللهی
%A محمدرضا سهرابی
%A روح الله موسوی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]