سومین همایش ملی عمران شهری , 2011-10-26

عنوان : ( طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران )

نویسندگان: عباسعلی رضاپور , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطقی که با کمبود آب شور روبرو هستیم و میزان تبخیر خالص زیاد است، ایده الحاق حوضچه تبخیری به استخر خورشیدی میتواند مفید باشد. به منظور بررسی تأثیرشرایط محیطی وآب وهوایی، حوضچههای تبخیری در شرایط مختلف آب و هوایی ایران در مجاورت استخر خورشیدی فرضی طراحی گردیدند. برای بدست آوردن سطح حوضچه از یک مدل ریاضی که بر مبنای تعادل جرمی و حجمی نوشته شد استفاده گردید. بدین ترتیب، در مناطقی که دارای نرخ بالای تبخیر هستند، سطح کوچکی برای حوضچه تبخیری بدست میآید و چنانچه طراحی تحت شرایط آب و هوایی تابستان صورت گیرد کمترین سطح ممکن را در طول سال خواهیم داشت. هنگامی که از آب شور جهت شستشوی سطحی استخر خورشیدی استفاده گردد، سطح حوضچه تبخیری به مراتب بزرگتر از زمانی خواهد بود که از آب شیرین برای شستشوی سطحی استفاده کنیم. همچنین حجم آب لازم برای شستشوی سطحی استخر در تابستان بیشتر از فصلهای دیگر میباشد.

کلمات کلیدی

, استخر خورشیدی, حوضچه تبخیری, تبخیر خالص, محاسبه جرم نمک, آب شور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042869,
author = {رضاپور, عباسعلی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی عمران شهری},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {استخر خورشیدی، حوضچه تبخیری، تبخیر خالص، محاسبه جرم نمک، آب شور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران
%A رضاپور, عباسعلی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J سومین همایش ملی عمران شهری
%D 2011

[Download]