ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: رضا علیمردانی , جابر یوسفی , حیدر زرقی , زهره سعادت فر , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد بدن، توسعه ی سیستم گوارش و جذب زرده در بلدرچین، آزمایشی با 120 قطعه جوجه ی بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 تیمار با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل 3 زمان شروع به تغذیه (3، 24 و 48 ساعت پس از هچ) بودند. تمامی پرندگان پس از سپری شدن دوره ی محرومیت، به خوراک دسترسی آزاد داشتند. زمان شروع به تغذیه بر جذب زرده اثر نداشت. افزایش زمان شروع به تغذیه به بیش از 24 ساعت سبب کاهش رشد بدن و وزن نسبی کل دستگاه گوارش از جمله روده‌ها شد. نتایج این مطالعه نشان دادند که باید تغذیه ی بلدرچین ها بلافاصله پس از هچ آغاز شود و حداکثر زمان تأخیر در شروع به تغذیه بیش از 24 ساعت نباشد.

کلمات کلیدی

, بلدرچین, زمان شروع تغذیه, دستگاه گوارش, رشد, جذب زرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042882,
author = {علیمردانی, رضا and یوسفی, جابر and زرقی, حیدر and سعادت فر, زهره and راجی, احمدرضا},
title = {اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بلدرچین- زمان شروع تغذیه- دستگاه گوارش- رشد- جذب زرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی
%A علیمردانی, رضا
%A یوسفی, جابر
%A زرقی, حیدر
%A سعادت فر, زهره
%A راجی, احمدرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]