هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان )

نویسندگان: مهسا شمس , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

70% سطح زمین توسط اقیانوس ها پوشیده شده است که دارای شرایط متفاوتی در مقایسه با محیط های خشکی می باشند. این اکوسیستم ها دارای تنوع زیستی بسیار بالایی می باشند که دارای قابلیت تولید فراورده های بیشماری را در فرایندهای مرتبط با داروسازی، پزشکی، زیست محیطی و زیست شناسی می باشند. یکی از شناخته شده ترین این گروه های میکروبی اکتینومیست ها می باشند. به منظور بررسی ترکیبات ضدمیکروبی اکتینومیست ها، نمونه گیری از آب دریای عمان (منطقه لیپار) صورت گرفت. جداسازی باکتریها در محیط کشت نشاسته کازئین آگار، نشاسته نیترات آگار، گلیسرول گلایسین آگار و برای هر کدام با غلظت های نمکی مختلف با روش تیمار گرمایی انجام شد. برای بررسی قابلیت تولید ترکیب ضدمیکروبی، کشت دولایه نقطه ای اکتینومیست های بدست آمده در برابر جدایه های مرجع و بیمارستانی صورت پذیرفت. میزان تاثیر گذاری ترکیب ضدمیکروبی توسط هاله عدم رشد سنجیده شد. از حدود 177 جدایه، 35 مورد متعلق به گروه اکتینومیست ها می باشند که براساس ویژگیهای مورفولوژی، تولید پیگمان و میسیلیوم هوایی غالبا به جنس Streptomyces تعلق دارند. از این تعداد 29 جدایه دارای ترکیب ضدمیکروبی هستند که قطر هاله عدم رشد بین 4 تا 45 میلیمتر اندازه گیری شده است. در بین جدایه ها بیشترین هاله رشد در برابر سویه های مرجع S. chromogenes و S. intermedius و کمترین میزان هاله در برابر E.coli مقاوم به دارو بدست آمده است. در حال حاضر، نتایج اولیه نشان می دهد که اکتینوباکتریهای دریایی بومی ایران منابعی جدید به منظور جستجوی آنتی بیوتیکهای جدید می باشند.

کلمات کلیدی

, ترکیبات ضدمیکروبی, Streptomyces, پاتوژنهای بیمارستانی, دریای عمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042921,
author = {شمس, مهسا and شهنواز, بهار},
title = {بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ترکیبات ضدمیکروبی، Streptomyces، پاتوژنهای بیمارستانی، دریای عمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان
%A شمس, مهسا
%A شهنواز, بهار
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]