پنجمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ICHVAC5-4108 , 2014-06-10

عنوان : ( بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب )

نویسندگان: مجتبی حسین زاده , سعید زینالی هریس , ابراهیم حسینی پور , مهدی شنبدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور تحت شرایط شار حرارتی دیواره ثابت در حضور نانوسیال Fe3O4-آب مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا نانوسیال Fe3O4-آب دیونیزه (قطر متوسط 50 نانومتر) در غلظت‌های وزنی 1/0% و 2/0% تهیه شده است. سپس آزمایشات در اعداد رینولدز مختلف در دستگاه آزمایش انجام شده است. در اینجا آزمایشات در یک لوله مدور به طول 100 سانتی‌متر و قطر 7 میلی‌متر صورت گرفته است. نتایج نشان دهنده بهبود عدد ناسلت با افزایش عدد رینولدز و غلظت نانوسیال بوده که با اعمال میدان مغناطیسی، این بهبود افزایش یافته است. همچنین در این کار، ضریب اصطکاکِ بخش آزمایش نیز به عنوان اصلی‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر عملیات پمپاژ مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, Fe3O4, بهبود انتقال حرارت, ضریب اصطکاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042932,
author = {حسین زاده, مجتبی and زینالی هریس, سعید and حسینی پور, ابراهیم and شنبدی, مهدی},
title = {بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ICHVAC5-4108},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال، Fe3O4، بهبود انتقال حرارت، ضریب اصطکاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب
%A حسین زاده, مجتبی
%A زینالی هریس, سعید
%A حسینی پور, ابراهیم
%A شنبدی, مهدی
%J پنجمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ICHVAC5-4108
%D 2014

[Download]