آموزش مهندسی ایران, دوره (16), شماره (62), سال (2014-9) , صفحات (101-116)

عنوان : ( فناوری حافظه های نیمه هادی فرّار: گذشته، حال و آینده )

نویسندگان: مجتبی جودکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت و تاثیر صنعت الکترونیک بر زندگی بشر در قرن گذشته و در دوران کنونی بر کسی پوشیده نیست. این صنعت، همچنان در قرن 21، با روندی پرشتاب و مطمئن می رود تا با استفاده از فناوری نانو با رشد تکاملی و انقلابی خود با استفاده از نوآوری ها و اختراع ها طلایه دار بهبود زندگی بشر در بسیاری از زمینه ها از جمله فناوری رایانه، فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، صنعت حمل و نقل، سامانه های دفاعی و وسایل الکترونیکی روزمره باشد. هم اکنون، فناوری ساخت مدارهای مجتمع ادوات نیمه هادی (ICs)، به تنهایی، درآمدی بیش از 300 میلیارد دلار در سال را دارد و از این مقدار بیش از یک پنجم آن، به صنعت ساخت مدارهای مجتمع حافظه های نیمه هادی تعلق دارد که متاسفانه از این بازار عظیم جهانی، کشور عزیزمان در میان تولیدکنندگان حتی سهم اندکی نیز ندارد. این مقاله پس از آنکه مختصراً دسته بندی، تاریخچه و خاستگاه حافظه های مختلف را مورد بررسی قرار داد به زمینه های کاربرد، مزیت ها و کاستی های حافظه های مختلف و گلوگاه های توسعه فناوری آنها در دهه گذشته و چگونگی رفع آن گلوگاه ها خواهد پرداخت. در نهایت، روند توسعه فناوری حافظه های مختلف نیمه هادی در آینده نزدیک و دور، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, حافظه های نیمه هادی, حافظه های فرّار, حافظه های غیرفرّار, حافظه های فلش, حافظه های نوظهور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042933,
author = {جودکی, مجتبی},
title = {فناوری حافظه های نیمه هادی فرّار: گذشته، حال و آینده},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2014},
volume = {16},
number = {62},
month = {September},
issn = {1607-2316},
pages = {101--116},
numpages = {15},
keywords = {حافظه های نیمه هادی، حافظه های فرّار، حافظه های غیرفرّار، حافظه های فلش، حافظه های نوظهور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فناوری حافظه های نیمه هادی فرّار: گذشته، حال و آینده
%A جودکی, مجتبی
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2014

[Download]