نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (96-114)

عنوان : ( غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن )

نویسندگان: حسن دلبری , ابوالقاسم قوام , سیدحسین فاطمی , سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحریر مقالۀ حاضر تبیین فرایند شکل‌گیریِ غزل نوکلاسیک و لایه‌های ایدئولوژیک سبک است در آن. این نوع از غزل، پس از انقلاب اسلامی، به مثابۀ عمده ترین جریان غزل معاصر، به رشد و تکامل خود ادامه داد، چنان‌که می‌توان آن را اصلی‌ترین جریان غزلِ عصر انقلاب اسلامی نیز دانست. در این نوشته، با اشاره‌تی مختصر به رویکرد شاعران بعد از مشروطه به افق‌های تازۀ زبانی و اندیشگی، به‌مثابۀ زیربنای پیدایش غزل نوکلاسیک، متن‌های لحظۀ تغییر در این نوع غزل، با هدف شناساندن نخستین نمونه‌ها و تجربه‌های سرایندگان آن، معرفی می‌شود و، در ادامه، با تکیه بر سبک‌شناسیِ لایه‌ای، لایه‌های واژگانی و نحوی و بلاغیِ آن، با ذکر شواهدی برای هریک، بررسی می‌گردد. در پایان، این نکته حاصل می‌شود که ایدئولوژی در شکل‌دهیِ زیربنا و روبنای اثر ادبی موثر است و نمود آن را در تمام لایه‌های متن (واژگانی، نحوی و بلاغی) می‌توان به‌وضوح دید.

کلمات کلیدی

, غزل نوکلاسیک, متن های لحظۀ تغییر, ایدئولوزی, لایه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042937,
author = {حسن دلبری and قوام, ابوالقاسم and فاطمی, سیدحسین and بامشکی, سمیرا},
title = {غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-0832},
pages = {96--114},
numpages = {18},
keywords = {غزل نوکلاسیک، متن های لحظۀ تغییر، ایدئولوزی، لایه های سبکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن
%A حسن دلبری
%A قوام, ابوالقاسم
%A فاطمی, سیدحسین
%A بامشکی, سمیرا
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2014

[Download]