پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (11), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (30-40)

عنوان : ( ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی )

نویسندگان: آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , سیداحمد جکیان طوسی , احمد استیری , هادی قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد چشمگیر اسناد منتشر شده در وب و نیاز اساسی به نگهداری، دسته‌بندی، بازیابی و پردازش آن‌ها، توجه به پردازش زبان طبیعی و بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر خلاصه‌سازهای خودکار و مترجم‌های ماشینی بیش از پیش احساس می‌شود. خلاصه‌سازی خودکار به عنوان هسته‌ی مرکزی طیف گسترده‌ای از ابزارهای پردازشگر متن مانند سیستم‌های تصمیم‌یار، سیستم‌های پاسخ گو، موتورهای جستجو و غیره از سال‌ها پیش مطرح شده و همواره به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این مقاله، سامانه‌ای به نام «ایجاز» به منظور خلاصه‌سازی‌خودکار تک‌سندی متون فارسی ارائه شده است. در پیاده‌سازی این سامانه، سعی شده است تا از تجربیات مجموعه کارهای مشابه داخلی و خارجی استفاده شود و با ارائه یارامترهای جدید، بر دقت خلاصه‌ساز به میزان قابل توجهی افزوده گردد. همچنین برای اولین بار با بهره‌گیری از یک پیکره بزرگ خلاصه‌سازی و همچنین با استفاده از ابزار ارزیابی استاندارد، روش ارائه شده با سایر روش‌های موجود برای متون فارسی به صورت استاندارد مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها قابل توجه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پردازش زبان فارسی, خلاصه‌سازی خودکار تک‌سندی, متون خبری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042938,
author = {پورمعصومی حسن کیاده, آصف and کاهانی, محسن and جکیان طوسی, سیداحمد and استیری, احمد and قائمی, هادی},
title = {ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی},
journal = {پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing},
year = {2014},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-4201},
pages = {30--40},
numpages = {10},
keywords = {پردازش زبان فارسی، خلاصه‌سازی خودکار تک‌سندی، متون خبری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی
%A پورمعصومی حسن کیاده, آصف
%A کاهانی, محسن
%A جکیان طوسی, سیداحمد
%A استیری, احمد
%A قائمی, هادی
%J پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing
%@ 2538-4201
%D 2014

[Download]