نامه فرهنگستان, دوره (8), شماره (8), سال (2013-12) , صفحات (40-61)

عنوان : ( حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوته، اندیشمند و شاعر آلمانی، و امرسن، شاعر ـ فیلسوف امریکایی، از جملۀ شاعرانی هستند که نه تنها در ادبیّات ملّی کشورشان، بلکه در ادبیّات جهان نیز بسیار تأثیر کرده‌اند. وجوه مشابه فراوانی در نگرش و اندیشه‌های این دو شاعر به چشم می­خورَد که از مهم‌ترین آنها علاقه‌مندی هر دو شاعر به حافظ و معرفی وی به ملّت‌های خود است. پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی تأثیرپذیری گوته و امرسن از حافظ، تلاش هدفمندی را که این دو شاعر برای ایجادِ اقبال ادبی حافظ در ادب غرب انجام داده‌اند، و چگونگی استقبال از شعر واندیشۀ حافظ در ادبیّات آلمان و امریکا را، بر اساس دیدگاه یکی از صاحب‌نظران ادبیّات تطبیقی به نام پراور، بررسی می‌کند. در این پژوهش، ابتدا چگونگی آشنایی گوته با حافظ و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد شیفتگی او نسبت به این شاعر ایرانی ارائه خواهد شد. پس از آن چگونگی آشنایی امرسن با حافظ و نهایتاً تفاوت دیدگاه‌های گوته و امرسن نسبت به شناخت و پذیرش حافظ در ادبیّات غرب بررسی می‌شود. انگیزۀ اصلی گوته در تقلید از حافظ یافتن طرحی برای عاشقانه سرودن بود، درحالی‌که امرسن در جست‌وجوی یافتن اندیشه‌ای بود که علاوه بر ستایش زیبایی و آرامش، جوابگوی روح آزادی‌خواهی و استقلال فردی و هویت ملی جامعۀ معاصرش نیز باشد و به همین دلیل، شعر حافظ را، هماهنگ با فرهنگ و ملّیّت خود، به امریکائیان معرفی کرد. حاصل تلاش این دو، موجب اقبال یافتنِ حافظ، در مسند اندیشمندی جهانی، در فرهنگ و ادب غرب شد.

کلمات کلیدی

, حافظ, گوته, امرسن, عرفان, عشق, هویّت فردی و فرهنگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042955,
author = {تائبی نقندری, زهره},
title = {حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2013},
volume = {8},
number = {8},
month = {December},
issn = {1025-0832},
pages = {40--61},
numpages = {21},
keywords = {حافظ، گوته، امرسن، عرفان، عشق، هویّت فردی و فرهنگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن
%A تائبی نقندری, زهره
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2013

[Download]