هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد )

نویسندگان: سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمرهای خارج سلولی (EPS) که توسط باکتری های موجود در لجن فعال فاضلاب تولید می شوند نقش مهمی در خنثی کردن بار سطحی ذرات کلوئیدی معلق در فاضلاب ها و ته نشینی آن ها دارند. این پژوهش تلاش داردکه جایگزین های بیولوژیک مناسبی را برای پلیمرهای های سنتزی معرفی کند که محیط زیست را آلوده می کنند. برای جداسازی باکتری ها از نمونه لجن فعال فاضلاب بجنورد ، کلنی ها در دو دماانکوبه شدند. کلنی های موکوئیدی برای در محیط غنی از گلوکز کشت داده شدند و پس از استخراج با EPS تولید استفاده از اتانول مطلق ، وزن خشک آن ها تعیین شد. برای تعیین ترکیب تست برادفورد و تست فنل سولفوریک اسید انجام شد. ، EPS تشکیل دهنده تست های بیوشیمیایی مختلف نیز برای شناسایی بهترانجام شدنتایج رنگ کپسولی تولید می کنند در EPS آمیزی نشان داد که کلنی های گرم منفی تولید شده توسط باکتری های گرم مثبت وزن خشک بیشتری EPS حالی که درهمه کلنی ها EPS دارند. براساس تست های بیوشیمیایی ، ترکیب اصلی کربوهیدرات است. کلنی ها می توانند به جای گلوکز از لاکتوز، سیترات نیز به عنوان منبع کربن استفاده کنند. کلنی ها اندول مثبت ، متحرک و دارای آنزیم DNase هستند. برای شناسایی بیشتر روش های مولکولی درحال انجام است.

کلمات کلیدی

, پلیمر خارج سلولی, سیستم لجن فعال, باکتریها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042960,
author = {معروف, سیمین and شهنواز, بهار and کرابی, سید محسن and مشرقی, منصور and آسوده, احمد},
title = {جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پلیمر خارج سلولی، سیستم لجن فعال، باکتریها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد
%A معروف, سیمین
%A شهنواز, بهار
%A کرابی, سید محسن
%A مشرقی, منصور
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]