هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما )

نویسندگان: شادی سپهر , بهار شهنواز , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما فنل از رایج ترین ترکیبات آلوده کننده محیط زیست است که به طور عمده در صنایعی مانند پالایشگاههای نفت و کارخانه های پتروشیمی تولید می شود که دارای مخاطرات زیست محیطی و پزشکی می باشد. برای حذف فنل روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که در این بین تصفیه زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها یک روش ارزان و سازگار با محیط زیست است. با توجه به این که در بسیاری از صنایع نیازمند دمای پایین هستیم، استفاده از باکتریهای مقاوم به سرما و سرمادوست بعنوان گزینه مطلوب مورد توجه می باشند. نمونه خاک از ارتفاعات بینالود بدست آمده و براساس سنجش دمایی باکتریهای مقاوم به سرما و سرمادوست جداسازی شدند. سپس توانایی تجزیه فنل برای 86 نمونه سرمادوست و مقاوم به سرما مورد بررسی قرار گرفت. برای غربالگری باکتری های تجزیه کننده فنل از معرف بروموتیمول بلو در محیط پایه نمکی حاوی فنل با غلظت های مختلف فنل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد 12 (11 مقاوم به سرما و 1 سرمادوست) نمونه توانایی حذف فنل تا غلظت mg/l 900 فنل را دارند. این باکتریها % 84 متعلق به باکتریهای گرم منفی می باشند. این بررسی نشان داد که باکتری های نواحی مانند ارتفاعات بینالود که هرگز در معرض آلودگی های فنلی قرار نگرفته اند، نیز پتانسیل تجزیه فنل را دارا هستند. استفاده از این باکتری ها در پساب حاوی فنل صنایع می تواند آلودگی فنلی این کارخانه ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, تجزیه فنل, باکتریهای مقاوم به سرما, ارتفاعات بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042962,
author = {سپهر, شادی and شهنواز, بهار and آسوده, احمد},
title = {بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تجزیه فنل، باکتریهای مقاوم به سرما، ارتفاعات بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما
%A سپهر, شادی
%A شهنواز, بهار
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]