دانش حسابرسی, دوره (14), شماره (54), سال (2014-8) , صفحات (67-86)

عنوان : ( چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی )

نویسندگان: مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , وهاب رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج تحقیقات متعدد داخلی و خارجی در سنوات اخیر نشان دهنده این واقعیت است که کارکرد سیستم کنونی آموزشی حسابداری متناسب با نیازهای بازارهای پیچیده کسب وکار امروزی نیست و تحقیق حاضر برای ردیابی عمده موارد کاستی آموزشی به وجود آورنده شکاف بین نیازهای بازار کار و تحصیلات دانشگاهی کشورمان انجام شده است. با توجه به ماهیت تحقیق پرسشنامه مناسبی حاوی سوالاتی درباره برداشت پاسخ دهندگان درباره وضعیت فعلی پنج حوزه به وجود آورنده فاصله میان آموزش های دانشگاهی و نیازهای بازار کار، میان دو گروه عمده درگیر در این بررسی شامل شاغلین حرفه (حسابداران، حسابرسان) و جامعه دانشگاهی (مدرسین ودانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی حسابداری ) توزیع گردید . بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه ها نتایج حاکی از آن بود، از دید پاسخ دهندگان سیستم کنونی آموزش حسابداری نتوانسته به رسالت خود جهت تعلیم و تجهیز کافی دانشجویان با مفاهیم حسابدار ی جهت فعالیت مناسب در بازار کار در چهار حوزه از پنج حوزه مورد بررسی عمل کند. عدم توجه کافی به آشنایی دانشجویان با ابزارهای » بررسی های بیشتر نیز آشکار ساخت که پاسخ دهندگان به ترتیب از وضعیت کنونی نداشتن مهارت عملی » و « عدم توجهی کافی به آموزش مناسب موارد قانونی مورد نیاز دنیای عمل » ،« نوین تکنولوژی اطلاعاتی عدم انطباق » و « عدم انتقال کافی مفاهیم و آموزش های اخلاقی به دانشجویان » در مقایسه با مواردی همچون « کافی دانشجویان مطالب آموزشی با استانداردهای حسابداری « آلبرشت و ساک ، شکایت بیشتری داشتند که این در انطباق با تحقیقات قبلی P3F 4P 2001 ) می )گذشته است، آموزش حسابداری در ساختار « فقط بهتر شود » باشد که عنوان کردند زمان برای تغییر در آموزش حسابداری برای اینکه جاری که ارائه می شود دور افتاده و ناقص بوده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد، محتوای دروس حسابداری باید بر اساس تقاضای بازار، نه بر اساس علایق دانشگاه تعیین شود.

کلمات کلیدی

, کاستی های آموزش دانشگاهی حسابداری, نیاز بازار کار, عقاید مراجع حرفه ای, برداشت مراجع دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042979,
author = {صالحی, مهدی and نصیرزاده, فرزانه and وهاب رستمی},
title = {چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {54},
month = {August},
issn = {1681-9691},
pages = {67--86},
numpages = {19},
keywords = {کاستی های آموزش دانشگاهی حسابداری، نیاز بازار کار، عقاید مراجع حرفه ای، برداشت مراجع دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی
%A صالحی, مهدی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A وهاب رستمی
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2014

[Download]