کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 , 2014-08-07

عنوان : ( حسابداری مدیریت استراتژیک )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , احسان یاسینی , مسعود صفایی مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله معرفی حسابداری مدیریت استراتژیک و اینکه مدیریت استراتژیک در دنیا در چه مرحله ای است و روند حرکت آن چگونه بوده است و به چه سویی حرکت میکند . لذا برای برای این منظور بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری انجام گرفته است. سپس در ادامه مدل تحقیق برای کشور های توسعه یافته و کشور ایران و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . محتوای استراتژی را می توان بطور گسترده به عنوان راه یک سازمان تعریف کرد . با وجود تاریخ حدودا 30 ساله حسابداری مدیریت استراتژیک هنوز خود را نتوانسته به عنوان یک عنصر اصلی حسابداری مدیریت معرفی کند . مدیریت مدرن نیاز به اهداف جدید از حسابداری مدیریت دارد تا به مدیران در تجزیه و تحلیل استراتژیک کمک کند، برای اطمینان از سودمندی حسابداری مدیریت در فرایند مدیریتی سازمان، لازم است حسابداری مدیریت به اهداف و استراتژی شرکت در دراز مدت نزدیک شود. به طور سنتی، استراتژی ها آینده نگرند، تصمیم گیری های طولانی مدت نیازمند مرور کلی شرکت می باشد در حالیکه حسابداری گذشته نگر است، و برای کسب اهداف کوتاه مدت برنامه ریزی شده است.حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند به عنوان" فرآیند شناسایی، جمع آوری، انتخاب و تجزیه و تحلیل داده های حسابداری برای کمک به تیم مدیریت برای تصمیم گیریهای استراتژیک و ارزیابی اثربخشی سازمانی تعریف شود. در این مقاله به بیان تعاریف مدیریت و مدیریت استراتژیک و انواع آن و روند بکارگیری آنها در سازمانها و اهداف استراتژ ی مدیریت بحث می کنیم . حسابداری مدیریت برای تحکیم نقش فعالیتهایش در استراتژی سازمان باید به فراهم آوردن اطلاعات مربوط به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه و زمان کمک کند . تفکر، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک نقش مهمی در رویارویی بلندمدت سازمان با تغییرات محیطی ایفا می کنند. .

کلمات کلیدی

, حسابداری مدیریت, مدیریت استراتژیک , حسابداری مدیریت استراتژیک , اصول استراتژیک , کشورهای توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043004,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and احسان یاسینی and مسعود صفایی مهر},
title = {حسابداری مدیریت استراتژیک},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حسابداری مدیریت، مدیریت استراتژیک ، حسابداری مدیریت استراتژیک ، اصول استراتژیک ،کشورهای توسعه یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حسابداری مدیریت استراتژیک
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A احسان یاسینی
%A مسعود صفایی مهر
%J کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
%D 2014

[Download]