اولین همایش ملی مدیرت انرژی های نو و پاک , 2014-09-04

عنوان : ( بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان )

نویسندگان: علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی الگوی مصرف انرژی در سامانه تولید شلتوک برنج در شهرستان کردکوی در سال 92-1391 انجام شد. اطلاعات از کشاورزان توسط پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد عملکرد شلتوک برنج در شهرستان کردکوی استان گلستان 78/5499 کیلوگرم بر هکتار است. مجموع انرژی ورودی برای تولید شلتوک برنج در شهرستان کردکوی استان گلستان 80/88123 مگاژول بر هکتار است و انرژی سوخت دیزل، الکتریسیته و ماشین ها به ترتیب با 91/37، 37/21 و 20/21 درصد بیشترین انرژی مصرفی را در بین نهاده های ورودی به خود اختصاص داده و بعد از آنها میزان مصرف کودهای شیمیای با 7/10 درصد از انرژی مصرفی در مرحله بعد نهاده های پر مصرف انرژی بود. دیگر نهاده های مصرفی از جمله سموم شیمیایی و نیروی انسانی کمتر از سه درصد از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند. میانگین کارایی انرژی برای تولید شلتوک برنج در شهرستان کردکوی استان گلستان 26/1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, افزوده انرژی, بهینه سازی انرژی, جریان انرژی, سامانه تولید, کشت پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043005,
author = {طاهری راد, علیرضا and خجسته پور, مهدی and روحانی, عباس and خرم دل, سرور},
title = {بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیرت انرژی های نو و پاک},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {افزوده انرژی، بهینه سازی انرژی، جریان انرژی، سامانه تولید، کشت پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان
%A طاهری راد, علیرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A روحانی, عباس
%A خرم دل, سرور
%J اولین همایش ملی مدیرت انرژی های نو و پاک
%D 2014

[Download]