سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) )

نویسندگان: مرجان جاویدی مقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از قدیم، گیاهان دارویی برای تامین سلامت جوامع، هم در درمان و هم در جلوگیری از بیماری ها، ارزش و اهمیت زیادی داشته-اند. کلپوره (Teucrium polium L.) یکی از گیاهان دارویی مهم است که به طور وسیعی در درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا بذرهای این گیاه به دلیل داشتن خواب عمیق، که به ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آن مربوط می شود؛ از درصد و سرعت جوانه زنی بسیار پایینی برخوردار است. اسیدجیبرلیک یکی از هورمون های مهمی است که در شکستن خواب و جوانه زنی بذر نقش ایفا می کند و می تواند جایگزین سرما در بذرهای دارای پوسته ی ضخیم شود. هدف از این آزمایش، تسهیل و افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در بذور کلپوره در شرایط آزمایشگاهی است. بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار با هدف بررسی تأثیر تیمارهای مختلف فیزیکی (خراش، استراتیفیکاسیون و جوشاندن) و شیمیایی (غلظت های مختلف اسید جیبرلیک (mg.L-1 0، 250، 500، 750)) بر درصد و سرعت جوانه زنی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار با اسید جیبرلیک (mg.L-1 500) بذرهای خراشیده، بالاترین درصد جوانه زنی را نشان دادند. تیمار بذرهای استراتیفیکاسیون شده (نگهداری به مدت 15 روز در دمای C°4 و سپس انتقال به دمای C°45 به مدت 15 روز) با اسید جیبرلیک (mg.L-1 500) دارای بیشترین سرعت جوانه زنی بود. در این آزمایش، قرار دادن بذور در آب 100 درجه نه تنها اثری بر جوانه زنی، نداشت بلکه درصد جوانه زنی را نیز کاهش داد. این تحقیق نشان داد که احتمالاً روش های فیزیکی مانند استراتیفیکاسیون و خراش از طریق حذف عوامل بازدارنده ی جوانه زنی و یا محدود کردن اثر آنها، جوانه زنی را در بذر گیاه کلپوره القاء نماید و نهایتاً سرعت و درصد جوانه زنی را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, کلپوره (Teucrium polium L.), گیاه دارویی, خواب بذر, جوانه¬زنی بذر, اسیدجیبرلیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043014,
author = {جاویدی مقدم, مرجان and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کلپوره (Teucrium polium L.)، گیاه دارویی، خواب بذر، جوانه¬زنی بذر، اسیدجیبرلیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.)
%A جاویدی مقدم, مرجان
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]