کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2014-08-16

عنوان : ( سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی )

نویسندگان: عطیه صادقی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط و پیوند‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند که فرد از طریق آنها به منابع و حمایت‌های موجود در جامعه دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند منشا تسهیل کنش ها در جوامع گردد. زنان به دلایل جامعه پذیری متفاوت، عدم پذیرش توسط بازار کار برای زنان ، مشکلات ازدواج و عوامل پس از آن، مزاحمت‌های جنسی و ... نسبت به مردان از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردارند که همین امر بر دست‌یابی به شغل تاثیرگذار می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه‌اجتماعی بین دختران و پسران در دانشگاه فردوسی مشهد و تاثیر آن بر دست یابی به شغل در بین آنان می باشد. این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است که به صورت تمام شماری در بین تمامی دانشجویان ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است که مشتمل بر 114 دانشجو می‌باشد. تاثیر جنسیت و سایر متغیر‌ها بر سرمایه اجتماعی شبکه ، ابعاد آن و همچنین سرمایه‌اجتماعی پیوندی و پل‌زننده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است سرمایه اجتماعی پیوندی و پل‌زننده در بین زنان و زنان متفاوت می باشد. مردان حمایت‌های مالی ، اطلاعاتی و مشورتی بیشتری از شبکه پل زننده خود دریافت می‌کنند، در مقابل زنان دارای حمایت عاطفی از شبکه پیوندی خود می باشند و همین امر منجر به موفقیت مردان در دست یابی به شغل می گردد .

کلمات کلیدی

, جنس, جنسیت, سرمایه اجتماعی, سرمایه اجتماعی پل زننده, سرمایه اجتماعی پیوندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043055,
author = {صادقی, عطیه and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی},
booktitle = {کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جنس، جنسیت، سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی پل زننده، سرمایه اجتماعی پیوندی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی
%A صادقی, عطیه
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]