هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی , 2013-10-23

عنوان : ( دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد )

نویسندگان: فهیمه محمدی , احمدرضا محمدنیا , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: میزان حذف از مهمترین عواملی است که ماندگاری یک واحد پرورش دام از جمله گاو هلشتاین را تحت تأثیر قرار می دهد. گاوهای شیری ممکن است به دلایل اجباری ( برای مثال مرگ، بیماری های حاد، ناباروری) و یا اختیاری (تولید پایین..) از گله حذف گردند. هدف: بررسی دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد روش کار: به منظور تعیین میزان حذف و دلایل موثر بر آن، 1461 رأس گاو شیری هلشتاین یک گاوداری در منطقه شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه ی دام هایی که در بازه زمانی مرداد ماه 1389 تا مرداد ماه 1390 در مدت 12 ماه زایش داشتند وارد مطالعه شدند. دام ها از لحظه ی ورود به مطالعه تا زایش بعدی یا حذف (در مورد دام هایی که قبل از زایمان بعدی از گله خارج شدند) مورد پیگیری قرار گرفتند و کلیه ی اطلاعات مربوط به حذف تاریخ دقیق حذف، علت حذف، روز شیردهی و شکم زایش در هنگام حذف ثبت شد. نتیجه: از مجموع 1461 رأس گاو شیری مورد مطالعه، 398 رأس گاو (2/27%) حذف شدند. متوسط فاصله زمانی زایش تا حذف در گاوهای حذفی 190 ± 275 روز بود. مینیمم (Min) فاصله ی زایش تا حذف، روز 0 و ماکزیمم(Max) 865 روز بود. 7/92% از حذفیات به دلایل اجباری و 3/7% به دلایل اختیاری اتفاق افتاد. در این مطالعه اختلالات گوارشی با 62/24% مهم ترین دلیل حذف شناخته شد و به دنبال آن عدم باروری و اختلالات تولیدمثلی با 36/23%، بیماری های عفونی با 06/13%، لنگش با 30/11%، مشکلات پستانی با 53/7%، در جایگاه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. در حالیکه باروری پایین به عنوان مهم ترین دلیل حذف در دنیا شناخته می شود در مطالعه حاضر اختلالات گوارشی بالاتر از باروری پایین در جایگاه نخست اهمیت قرار گرفته است. البته همانند بسیاری از گزارش های موجود شاید علت در ارزیابی اطلاعات باشد چرا که ثبت اطلاعات همیشه نشانگر واقعیت نیست و به زحمت می توان گفت که علت اصلی حذف در یک گاو حذف شده آیا واقعا اختلالات گوارشی بوده یا مثلا لنگش یا ورم پستانی بوده که مسبب این اختلالات شده اند.

کلمات کلیدی

, دلایل حذف, گاو شیری, حذف اختیاری, حذف اجباری, لنگش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043056,
author = {محمدی, فهیمه and محمدنیا, احمدرضا and عزیز زاده, محمد},
title = {دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دلایل حذف، گاو شیری، حذف اختیاری، حذف اجباری، لنگش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد
%A محمدی, فهیمه
%A محمدنیا, احمدرضا
%A عزیز زاده, محمد
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی
%D 2013

[Download]