ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2014-09-13

عنوان : ( تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پردازش داده های سنجنده آستر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده پهنه کمر در جنوب غربی خوسف در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این منطقه از لحاظ ساختاری در غرب بلوک لوت قرار دارد. تلفیق اطلاعات پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی با نقشه زمین شناسی، کانی سازی و نتایج ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای دو محدوده مستعد کانی سازی اپی ترمال چندفلزی را مشخص کرد: 1- منطقه معدن متروکه سرب پهنه کمر و جنوب شرقی آن که کانی سازی در یک راستای شمال غربی- جنوب شرقی در سنگ میزبان شیل و دولومیت رخ داده است. آلتراسیون آرژیلیک و زون گوسان در بخش جنوب شرقی آن دیده می شود. شواهد کانی سازی مس و سرب در این مناطق مشاهده شده و ناهنجاری عناصر مس، سرب و روی وجود دارد، 2- غرب محدوده مورد مطالعه که آلتراسیون آرژیلیک، پروپلیتیک و کمتر سیلیسی و زون گوسان با روند خطی عمدتا شمال شرقی- جنوب غربی در زونهای گسلی دیده می شود. سنگ میزبان عمدتا شیل و دولومیت است. ناهنجاری قابل توجه سرب، روی و مس در آن مشاهده می گردد. تایید حضور دو آنومالی مذکور نیاز به بررسیهای صحرایی و تهیه نقشه های دقیق زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و برداشت نمونه های لیتوژئوشیمیایی دارد.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای, کانی سازی, نقشه برداری زاویه طیفی, پهنه کمر, خوسف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043064,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پردازش داده های سنجنده آستر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {زمین شناسی، ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای، کانی سازی، نقشه برداری زاویه طیفی، پهنه کمر، خوسف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پردازش داده های سنجنده آستر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2014

[Download]