ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2014-09-13

عنوان : ( کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق: اولین کانسارشناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران )

نویسندگان: آرزو زارعی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه ی اکتشافی خانلق در زون ساختاری بینالود در شمال غرب نیشابور قرار دارد. زمین شناسی عمده منطقه شامل سنگ های آتشفشانی از نوع توف و هورنبلند داسیت و توده های نفوذی نیمه عمیق شامل گرانودیوریت پورفیری، هورنبلندکوارتز مونزودیوریت پورفیری و هورنبلند گرانودیوریت پورفیری می باشد. کانه زایی آهن در زون های گسلی و درزه وشکستگی های موجود در واحدهای نیمه عمیق هورنبلند گرانودیوریت پورفیری و هورنبلند کوارتز مونزودیوریت پورفیری تشکیل شده است. کانی های اولیه زون کانی سازی شامل مگنتیت و آپاتیت با باطله های کلسیت، کوارتز، اپیدوت، پیروکسن و کلریت می باشد. کانی های ثانویه شامل هماتیت و مالاکیت است. دگرسانی های مشاهده شده شامل: پروپلتیک و کربناته و به میزان کمتر سیلیسی و آرژیلیک است. براساس جایگاه تکتونیکی، نوع سنگ میزبان، پاراژنز مینرالی و آلتراسیون، کانسار خانلق شباهت زیادی به ذخایر نوع کایرونا دارد و به عنوان اولین ذخیره ی شناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, خانلق, کانسار اکسید آهن- آپاتیت¬, IOCG, کمربند آتشفشانی- نفوذی شمال¬غرب نیشابور, کانی¬شناسی, زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043066,
author = {زارعی, آرزو and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق: اولین کانسارشناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {خانلق، کانسار اکسید آهن- آپاتیت¬، IOCG، کمربند آتشفشانی- نفوذی شمال¬غرب نیشابور، کانی¬شناسی، زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق: اولین کانسارشناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران
%A زارعی, آرزو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2014

[Download]