ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2014-09-13

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIشرق معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: زکیه شاکردپور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سنجدک II یکی از آنومالی های شرقی معدن سنگان می باشد. زمین شناسی منطقه از قدیم به جدید شامل شیست به همراه ماسه سنگ های دگرگون شده به سن پرکامبرین، ماسه سنگ، سنگ آهک، واحدهای مادستون و شیل با سن ژوراسیک، کنگلومرا با سن کرتاسه تحتانی، توده نفوذی با ترکیب بیوتیت مونزونیت پورفیری و توف به سن ائوسن می باشند. کانی سازی در این منطقه در ارتباط با زون های گسلی است. رگه های مجاور گسل مرکزی منطقه، دارای امتداد شمال شرق- جنوب غرب هستند. ضخامت رگه ها ازچند سانتی متر تا چندمتر در تغییر است. کانی سازی اولیه شامل مگنتیت، اسپکیولاریت و باریت و کانی های ثانویه شامل گوتیت و هماتیت است. براساس نتایج ژئوشیمیایی نمونه های خرده سنگی برداشت شده از زون های کانی سازی مقدار آهن از 3 تا 38 درصد، منگنز از 437 تا3250 گرم در تن، سرب از 10 تا 186 گرم در تن، روی از 14تا 269 گرم در تن ، مس از 10 تا 36 گرم در تن وآنتیموان از 10تا 24 گرم در تن در تغییر هستند. مقدار طلا بسیار پایین و کمتر از حد آشکار سازی دستگاه (30>) میلی گرم در تُن بوده است. در مجموع شواهد زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی نشان می دهد که کانی-سازی این محدوده شباهتی به آنومالی های معدن سنگان نداشته و کانی سازی های کوچکی به صورت رگه ای از آهن و دیگر سولفیدهای اکسید شده در منطقه تشکیل شده که امکان دارد مربوط به فعالیت های نهایی محلول های هیدروترمالی کانه دار در منطقه باشد.

کلمات کلیدی

, سنجدکII, معدن سنگان خواف, ژئوشیمی, آلتراسیون, زمین شناسی, کانی سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043067,
author = {شاکردپور, زکیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIشرق معدن سنگ آهن سنگان خواف},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سنجدکII، معدن سنگان خواف، ژئوشیمی، آلتراسیون، زمین شناسی، کانی سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIشرق معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A شاکردپور, زکیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2014

[Download]