کنفرانس فیزیک ایران 93 , 2014-09-08

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , پروانه پردلی , ریحانه اتفاق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this paper, nano-particles of titanium dioxide (TiO2) were prepared by sol-gel technique. The nanoparticles were characterized by X- ray diffraction (XRD) and Transition electron microscopy (TEM). The structural of nanoparticles was determined by X-ray radiation. TEM image showes that the main size of titanium dioxide nanoparticles is 50 nm. Then polyvinyl alcohol (PVA) was used for synthesis titanium dioxide nanocomposites. The antibacterial activities of the samples against E.coli HB101 (gram-negative) cultures were tested for 24 hours by the drop test method.

کلمات کلیدی

, TiO2 nanocomposite, antibactrial
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043076,
author = {شاه طهماسبی, ناصر and آژیر, الهه and مداحی, پری سادات and حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات and پردلی, پروانه and ریحانه اتفاق},
title = {سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 93},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {TiO2 nanocomposite-antibactrial},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A آژیر, الهه
%A مداحی, پری سادات
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%A پردلی, پروانه
%A ریحانه اتفاق
%J کنفرانس فیزیک ایران 93
%D 2014

[Download]