کنفرانس فیزیک ایران 93 , 2014-09-08

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی , هادی عربی , هنگامه خسروانی , منصوره درخشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Manganese ferrite nanoparticles were prepared by co-precipitation method. X-ray diffraction pattern (XRD), infrared spectroscopy (FTIR) and vibrating sample magnetometer (VSM) were applied for Characterization. X-ray diffraction patterns of manganese ferrite samples confirmed the tetragonal structure with the average size of nano-crystals was 23 nm . Saturation magnetization of the particles were 48.36 emu/gr .

کلمات کلیدی

, Keywords : nanoparticles, manganese ferrite, co-precipitation, tetragonal. PACS No.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043078,
author = {شاه طهماسبی, ناصر and عربی, هادی and خسروانی, هنگامه and درخشی, منصوره},
title = {سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 93},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {Keywords : nanoparticles; manganese ferrite; co-precipitation; tetragonal. PACS No.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A عربی, هادی
%A خسروانی, هنگامه
%A درخشی, منصوره
%J کنفرانس فیزیک ایران 93
%D 2014

[Download]