اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( حسابداری منابع انسانی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , رضا رادمهر , حسین بیگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی ترویجی حسابداری منابع انسانی و سیر تکاملی آن است. لذا برای تحقق این هدف ابتدا تعریف جامعی از حسابداری منابع انسانی و نیز اهداف و ضرورت حسابداری منابع انسانی را تشریح و سپس روند این تحولات در قالب پیشینه آن برای ارائه یک دید کلی تببین شده است.در ادامه توضیحاتی در خصوص روشهای اندازه گیری ، دلایل توسعه و نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیمات مدیران واحد های تجاری منعکس شده تا بتوان این مهم را در حرفه حسابداری در آستانه تحول قرار داد. یکی از هدفهای عمده حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی کارکنان در سازمان است. برای تعمیم روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی، ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند را مد نظر قرار داده ایم. در پایان نیز نظرات مخالفین و موافقین حسابداری منابع انسانی ذکر و نیز پیشنهاداتی کاربردی برای غلبه بر مشکلات حسابداری منابع انسانی ارائه گردیده است. اطلاعات این مقاله به روش کتابخانه ای استفاده از پایگاه های الکترونیکی گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

, حسابداری منابع انسانی, ارزش منابع انسانی , روشهای اندازه گیری منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043089,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and رضا رادمهر and حسین بیگی},
title = {حسابداری منابع انسانی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {حسابداری منابع انسانی، ارزش منابع انسانی ، روشهای اندازه گیری منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حسابداری منابع انسانی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A رضا رادمهر
%A حسین بیگی
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]