اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی و بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , ملیحه خوش گفتارماهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این گزارش اثر فیلتر شدگی اسپین (spin filter) در یک صفحه نانویی گرافن لبه زیگزاگی ، به عنوان قسمت مرکزی که به دو نانو رشته دسته صندلی به عنوان الکترود متصل شده است مورد بررسی قرار می گیرد.شبیه سازی سیستم با مدل بستگی قوی تک نواری و مدل هابارد نیمه پر در تقریب میدان متوسط انجام شد.به کمک رهیافت گرین، چگالی حالت ها و رسانایی محاسبه گردید. مشاهده شد که سیستم خاصیت فیلتر شدگی اسپین را به خوبی نشان می دهد. سپس اثر حضور اتم های ناخالصی در سیستم تحقیق شد. به این منظور اتم های بور جانشین 10% از اتم های کربن قسمت مرکزی شد محاسبات نشان داد که حضور اتم های ناخالصی به فیلترشدن بیشتر اسپین ها می انجامد و این خاصیت را افزایش می دهد .

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: فیلتر شدگی اسپین , نانورشته های گرافن , اثرناخالصی, مدل هابارد نیمه پر, مدل بستگی قوی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043130,
author = {شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and خوش گفتارماهر, ملیحه},
title = {بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی و بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی},
booktitle = {اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: فیلتر شدگی اسپین ، نانورشته های گرافن ،اثرناخالصی،مدل هابارد نیمه پر،مدل بستگی قوی .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی و بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A خوش گفتارماهر, ملیحه
%J اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
%D 2012

[Download]