زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (6), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (259-276)

عنوان : ( کانی شناسی، زمین شیمی، منشاء و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سعید سعادت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنگلومرای کوارتزدار عارفی (سن ژوارسیک میانی) در زون ساختاری بینالود واقع شده است. این واحد دارای روند شمال غربی- جنوب شرقی است و در 25 کیلومتری جنوب مشهد رخنمون دارد. بیش از 97 درصد کنگلومرا از انواع مختلف کوارتز در قالب کوارتزهای مونوکریستالین، پلی کریستالین و به مقدار خیلی کمتر خرده سنگ از نوع چرت، کوارتزیت و یا میکا شیست تشکیل شده است. کمتر از 3 درصد دیگر شامل فلدسپات، میکا، کلریت، هورنبلند، تورمالین، زیرکن، اسفن و کانی اوپاک است. سیمان از نوع سیلیسی است. مطالعه سیالات درگیر در کوارتزهای مونوکریستالین و پلی کریستالین نشاندهنده حضور سیالات سه فازی LVS حاوی نمک طعام است. دمای همگن شدن آنها بین 484 تا بیش از 600 درجه سانتیگراد با میانگین دمای 559 درجه سانتیگراد و شوری بین 6/49 تا 1/72 درصد NaCl با میانگین 2/61 درصد می باشد که موید ماهیت ماگمایی آنهاست. دامنه دمای همگن شدن در سیالات درگیر دوفازی LV در کوارتز دگرگونی بین 287 تا 365 درجه سانتیگراد با میانگین دمای 318 درجه سانتیگراد است. مهمترین منشاء کوارتزهای موجود در کنگلومرا، رگه های کوارتز در بخش فوقانی توده های گرانیتی – پگماتیتی (تریاس فوقانی) محدوده خواجه مراد و رگه های کوارتز تشکیل شده در زمان دگرگونی ناحیه ای، است. برپایه تجزیه ژئوشیمیایی 93 نمونه برداشت شده از سطح (روش کانالی) و حفاری پودری از عمق، مقدار SiO2 عمدتا بیش از 98 درصد، مقدار TFeO کمتر از 42/0 درصد و TiO2 کمتر از 16/0 درصد است. میزان ذخیره قطعی بیش از 50 میلیون تن است. با انجام آزمایشات مغناطیسی خشک مقدار TFeO به 03/0 درصد و TiO2 به 02/0 درصد نیز کاهش یافته است. ذخیره سیلیس عارفی از نوع سیلیس درجه یک محسوب شده و برای انواع مختلف صنایع سرامیک می تواند استفاده شود.

کلمات کلیدی

, کنگلومرای غنی از سیلیس, کانی شناسی, ژئوشیمی, منشاء کوارتز, مصارف صنعتی, منطقه عارفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043141,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and سعید سعادت},
title = {کانی شناسی، زمین شیمی، منشاء و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-7306},
pages = {259--276},
numpages = {17},
keywords = {کنگلومرای غنی از سیلیس، کانی شناسی، ژئوشیمی، منشاء کوارتز، مصارف صنعتی، منطقه عارفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی شناسی، زمین شیمی، منشاء و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A سعید سعادت
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2015

[Download]