Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (21), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (677-684)

عنوان : ( بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی )

نویسندگان: ناصر ناصری , محمدحسین محمودی قرائی , صالح اشرفی , محمدتقی بحرینی طوسی , فرزین قائمی , اختای جهانبخش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد معدنی موجود در پوسته ی زمین بسته به ترکیب و خواستگاهی که دارند حاوی مقادیری از رادیونوکولئیدهای پرتوزا هستند. حضور این رادیونوکلوئیدها پیوسته بر میزان دوز دریافتی انسان از محیط تاثیر گذاشته و می تواند در سطوح بالا خطر زا باشند. بوکسیت به عنوان ماده ی معدنی خام تولید آلومینیوم حاوی مقادیر نسبتآ بالایی از این رادیونوکلوئیدها است. فرآ یند برداشت بوکسیت می تواند باعث تمرکز بیشتر این رادیونوکلوئیدها در باطله ی آن یعنی گل قرمز شود. برای کاهش مخاطرات زیست محیطی گل قرمز و نیز به خاطر دارا بودن مقادیر بالای اکسیدهای آهن، از گل قرمز در صنایع سیمان و آجر سازی استغاده می شود. به لحاظ بالا بودن سطح پرتوزایی گل قرمز، باید پیش از استغاده در صنایع، سطح پرتوزایی آن از نظر شاخص ها و استانداردهای وابسته مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این پژوهش پرتوزایی نمونه های بوکسیتی و گل قرمز معدن بوکسیت جاجرم را که بزرگ ترین ذخیره ی بوکسیت ایران است و سالانه حدود ١٠٠٠٠٠٠ ‏تن گل قرمز تولید می کند، از نظر شاخص های زیست محیطی مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت با توجه به میانگین سطح پرتوزایی اندازه گیری شده گل قرمز، نسبت اختلاط گل قرمز با خاک رس برای ساخت مصالح ساختمانی با سطح پرتوزایی پایین تر از حد مجاز مورد محاسبه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بوکسیت, گل قرمز, جاجرم, پرتوزایی, مصالح ساختمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043147,
author = {ناصری, ناصر and محمودی قرائی, محمدحسین and صالح اشرفی and محمدتقی بحرینی طوسی and قائمی, فرزین and اختای جهانبخش},
title = {بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی},
journal = {Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2014},
volume = {21},
number = {4},
month = {January},
issn = {1561-6290},
pages = {677--684},
numpages = {7},
keywords = {بوکسیت، گل قرمز، جاجرم، پرتوزایی، مصالح ساختمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی
%A ناصری, ناصر
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صالح اشرفی
%A محمدتقی بحرینی طوسی
%A قائمی, فرزین
%A اختای جهانبخش
%J Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%@ 1561-6290
%D 2014

[Download]