نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی )

نویسندگان: آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال قیمت سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اثر می گذارد.

کلمات کلیدی

, گوشت مرغ, رگرسیون فضایی-وقفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043171,
author = {دوراندیش, آرش},
title = {بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی},
booktitle = {نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گوشت مرغ، رگرسیون فضایی-وقفه فضایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی
%A دوراندیش, آرش
%J نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2014

[Download]