پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-3) , صفحات (85-102)

عنوان : ( بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی , محمدعلی همتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دین مقوله ای است که کارکردهای گوناگون آن را در اندیشه افراد و نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران نمی توان نادیده گرفت. فدائیان اسلام را می توان به عنوان یکی از اولین گروه هایی ذکر نمود که بر اساس آرمان های دینی و اسلامی علیه حکومت پهلوی، در ایران تشکیل شد. عواملی چند از جمله استبداد داخلی، نفوذ گسترده غرب و باورهای دینی بر مواضع این گروه نقش داشتند. از همین رو، نواب صفوی به عنوان مبلغ دینی و رهبر این گروه، تلاش کرد ضمن الهام از تعالیم اسلام، به وسیله گروه خود و حمایت عده ای از روحانیون، به ترور برخی شخصیت های داخلی روی آورد. این پژوهش با بررسی داده های تاریخی به دنبال آن است تا کارکرد دین را در اندیشه و عمل نواب صفوی بازیابد. شواهد این پژوهش نشان می دهد که دین نقش بی بدیلی را در نوع اندیشه و عملکرد نواب صفوی ایفا نموده است.

کلمات کلیدی

, کارکرد دین, فدائیان اسلام, نواب صفوی, باورهای دینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043183,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی and همتی, محمدعلی},
title = {بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی},
journal = {پژوهش های انقلاب اسلامی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {2322-2573},
pages = {85--102},
numpages = {17},
keywords = {کارکرد دین، فدائیان اسلام، نواب صفوی، باورهای دینی، ترور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A همتی, محمدعلی
%J پژوهش های انقلاب اسلامی
%@ 2322-2573
%D 2014

[Download]