زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (7), سال (2013-10) , صفحات (63-85)

عنوان : ( انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی )

نویسندگان: سهیلا نوربخش بیدختی , اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هندسه مشخصه ها مبحثی در واجشناسی می باشد که مشخصه های توصیف کننده اواها را عناصری بدون ساختار نمی داند بلکه برای انها ساختار سلسله مراتبی قائل است. در این مقاله سعی شده است بهترین مدل هندسه مشخصه ها برای داده های فارسی ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, مشخصه های واجی, تولیدگرها, هجا, هماهنگی واکه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043203,
author = {نوربخش بیدختی, سهیلا and استاجی, اعظم},
title = {انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {63--85},
numpages = {22},
keywords = {مشخصه های واجی; تولیدگرها; هجا; هماهنگی واکه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی
%A نوربخش بیدختی, سهیلا
%A استاجی, اعظم
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2013

[Download]