اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک , 2014-09-04

عنوان : ( بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی )

نویسندگان: علیرضا عرب گلارچه , سیدمحمد جوادی مال آباد , محمد مقیمان , پوریا قربانیان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی باد می تواند به عنوان گزینه ای پایان ناپذیر و برای تامین مصارف بشر مورد استفاده قرارگیرد. توربین های بادی راه حل امید بخشی را برای مناطق دور از شبکه عرضه می کنند. توربین داریوس یکی از انواع توربین ها است که اگر با شناخت ویژگی های آن مورد استفاده قرارگیرد می تواند موثر تر از دیگر انواع آن باشد. مکانیزم دینامیکی پیچیده جریان در اطراف این ماشین باعث شده مساله بهینه سازی آیرودینامیکی آن هنوز یک مساله باز باقی بماند. مدل های آیرو دینامیکی از بررسی جدایش گردابه ها و در نتیجه پدیده های واماندگی دینامیکی و برخورد گردابه های جداشده با تیغه ها ناتوان است. در این مقاله به بررسی پدیده هایی که با عث کاهش توانایی روش های آیرو دینامیک شده اند، پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف تحلیل عددی رفتار آیرودینامیکی توربین داریوس سه پره، در زوایای مختلف قرارگیری در سرعت باد ثابت 7 متر بر ثانیه، در دو حالت λ برابر با 5/0و 5 مورد بررسی قرار گرفته تا شرایط در هر دو حالت اثرات اولیه و ثاویه مورد بررسی قرار گرفته شده باشند. نتایج نشان می دهد در λ برابر با 5/0 جدایش شدیدتر است و گردابه های بیشتری جدا می شوند، این گردابه ها در نیمه پایین دست با تیغه دوباره برخورد میکنند که موجب کاهش گشتاور تولیدی روتور می شود. با بالا رفتن سرعت روتور تا λ برابر با 5 زاویه حمله نسبی کاهش می یابد و گردابه های کمتری بوجود می آید که این خود باعث افزایش راندمان توربین خواهد شد. در این مقاله سعی شده با به کار بردن معادلات روش های آیرودینامیکی درک بهتری از نتایج CFD و علل پدیده ها بدست آید.

کلمات کلیدی

, توربین باد, داریوس, درجه آزادی, CFD, VAWT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043210,
author = {عرب گلارچه, علیرضا and جوادی مال آباد, سیدمحمد and مقیمان, محمد and قربانیان فرد, پوریا},
title = {بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک},
year = {2014},
location = {iهمدان, ايران},
keywords = {توربین باد، داریوس، درجه آزادی، CFD، VAWT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی
%A عرب گلارچه, علیرضا
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A مقیمان, محمد
%A قربانیان فرد, پوریا
%J اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
%D 2014

[Download]