اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (177-184)

عنوان : ( بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: آرش دوراندیش , الهام شریعت , ندا ارزنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش‌های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می‌نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست‌گذاران بازارها می‌انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار پژوهشگران، سیاست‌گذاران و نیز تحلیل‌گران را به انجام تحلیل‌های دقیق و مشروح تشویق نموده است. در این مطالعه با استفاده از روش GARCH تأثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنایع تبدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها بررسی شد. برای این منظور از داده‌های هفتگی از فروردین سال 1385 تا پایان دی ماه سال 1392 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری این بازار مؤثر است. شوک‌های گذشته در بازار ارز بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دوره جاری اثرگذار است. همچنین شوک‌های گذشته در بازار قند و شکر می‌تواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اثرگذار باشد. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌های این صنایع اثرگذار است، بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در بازار ارز، مانع از بروز نوسان در این دو صنعت خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در اتخاذ سیاست های پولی و مالی به‌گونه‌ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, بازار ارز, بازار سهام صنایع تبدیلی, نوسانات, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043230,
author = {دوراندیش, آرش and شریعت, الهام and ارزنده, ندا},
title = {بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {177--184},
numpages = {7},
keywords = {بازار ارز، بازار سهام صنایع تبدیلی، نوسانات، روش GARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
%A دوراندیش, آرش
%A شریعت, الهام
%A ارزنده, ندا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2014

[Download]