سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن )

نویسندگان: مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص منشأ و پراکندگی عناصر سنگین در خاک، به‌دلیل اثرات زیست‌محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی توزیع عناصر سنگین سرب، روی و مس در محدوده شهرک صنعتی سمنان بود. تعداد 93 نمونه مرکب از خاک سطحی از عمق 0-10سانتی متری از منطقه مطالعاتی به وسعت 117 کیلومتر مربع جمع آوری گردید. از مواد مادری خاک‌ها نیز نمونه‌برداری صورت گرفت. عناصر توسط تیزاب سلطانی (Aqua regia) عصاره‌گیری و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شدند. مقدار سرب از 6/11 تا 25/511 با میانگین 1/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر می‌باشد که بیشترین مقدار آن مربوط به شهرک صنعتی سمنان است. میانگین مقدار روی 13/84 میلی‌گرم بر کیلوگرم است که حداکثر آن با مقدار 88/247 میلی‌گرم بر کیلوگرم در محدوده شهرک صنعتی است. مقدار میانگین مس در کل منطقه 01/22 میلی‌گرم بر کیلوگرم است و تغییرات زیادی در منطقه ندارد. آنالیز مواد مادری محدوده شهرک صنعتی نشان داد که دارای مقدار زیادی سرب و روی هستند. از سوی دیگر، در محدوده شهرک صنعتی مقدار این دو عنصر از واحد مجاور با مواد مادری مشابه بیشتر است که نشان می‌دهد عناصر سرب و روی در منطقه مورد مطالعه دارای دو منشأ زمین‌زاد و انسان‌زاد هستند.

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, عناصر سنگین, شهرک صنعتی سمنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043243,
author = {نیک روش, مهدیه and کریمی, علیرضا and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آلودگی خاک، عناصر سنگین، شهرک صنعتی سمنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن
%A نیک روش, مهدیه
%A کریمی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]